CÔNG NGHỆ ẢNH IN KỶ THUẬT SỐ FULL HD 1440dpi

KẾT HỢP ĐÈN LED TẠO ĐỘ SÁNG VÀ TINH TẾ CHO TỪNG BỨC ẢNH.


CỤM LỊCH VẠN NIÊN GIÚP NGƯỜI SỬ DỤNG THAY THẾ ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG.

SẢN PHẨM BỀN THEO THỜI GIAN CỦNG NHƯ TÌNH YÊU TRONG HỌ VẬY